Optimization Foundations of Reinforcement Learning

23.01.2023 10:12 - 31.01.2023 13:00

Niao He (Department of Computer Science, ETH Zürich)

Mo 23.01.09:45 - 11:15      Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Mo 23.01.11:30 - 13:00      Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Di 24.01.09:45 - 11:15        Seminarraum 3, Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Di 24.01.11:30 - 13:00        Seminarraum 3, Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Mi 25.01.09:45 - 11:15       Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Mi 25.01.11:30 - 13:00       Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Mi 25.01.15:00 - 16:30       Seminarraum 5, Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Do 26.01.09:45 - 11:15      Hörsaal 9, Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Do 26.01.11:30 - 13:00      Hörsaal 9, Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Do 26.01.15:00 - 16:30      Hörsaal 3, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Mo 30.01.08:00 - 09:30      Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Mo 30.01.09:45 - 11:15      Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Mo 30.01.11:30 - 13:00      Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Di 31.01.09:45 - 11:15        Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Di 31.01.11:30 - 13:00        Seminarraum 1, Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß 


Organiser:
Vienna Graduate School on Computational Optimization (VGSCO)