Bilateral identities of the Rogers-Ramanujan type

06.06.2018 16:15 - 17:15

Michael Schlosser (Universität Wien)

Organiser:

Fakultät für Mathematik, Dekan Christian Krattenthaler

Location:

Sky Lounge, 12. OG, OMP 1